Program VI Samorządowej Konferencji Naukowej

PROGRAM KONFERENCJI

22 kwietnia 2010 roku – dzień pierwszy – godzina 10:00
Obrady odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu – Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201

 

Otwarcie konferencji i powitanie gości Andrzej Rogowski Prezes Stowarzyszenia „Samorządny Kalisz” prof. zw dr inż. Jan Chajda Rektor PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
dr inż. Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza

 

Sesja plenarna -prowadzący prof. Zw. dr hab. Edward Urbańczyk

10:30-10:45 prof. dr hab. Jerzy J. Parysek
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rola samorządu terytorialnego w planowaniu rozwoju społeczno – gospodarczego gmin

10:45-11:00 dr Lidia Mierzejewska
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Polskie samorządy w drodze do europejskich standardów planowania przestrzennego

11:00-11:15 dr Beata Banachowicz
Uniwersytet Łódzki
Procesy rozwoju po 20 latach transformacji – przykład Łodzi

 

11:15-11:35 Przerwa na kawę

11:35-11:50 dr Ireneusz Jaźwiński
Uniwersytet Szczeciński
Kapitał społeczny a rozwój regionów

11:50-12:05 dr Zbyszko Szmaj
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu Burmistrz m. Ostrzeszów w latach 1998-2002
Samorząd gminy w świadomości wspólnot

12:05-12:30 Wystąpienie Burmistrza Heerhugowaard – Holandia

 

12:30-12:45 dr Jerzy Bielec
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Opieka społeczna w samorządach

12:45-13:05 Dyskusja

13:05-13:45 Przerwa na lunch

13:45-14:00 prof. dr hab. Skotarczak, dr Maciej Nowak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Miejsce nieruchomości samorządowych w gospodarce lokalnej i regionalnej

 

14:00-14:15 mgr Izabela Rącka
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

Rola jednostek samorządu terytorialnego w obrocie nieruchomościami na rynku lokalnym, no przykładzie Kalisza

 

14:15-14:40 Alexander Zacharides Andrea Jancoskoya – Martin – Słowacja

 

14:40-14:55 mgr Kamila Majewska
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu, Radna Miasta Kalisza Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw przez miasto na przykładzie Kalisza

 

14:55-15:25 Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia konferencji

 

17:30 Kolacja Hotel Prosna

 

 

 

23 kwietnia 2010 roku – dzień drugi – godzina 10:00
Obrady odbywają się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201

 

Sesja plenarna – prowadzący prof. Zw. dr hab. Stefan Kowal

 

10:00-10:15 prof. dr hab. Wanda Skoczylas
Uniwersytet Szczeciński
Pomiar wyników w zarządzaniu jednostkami samorządu terytorialnego

 

10:15-10:30 dr Magdalena Kowalczyk
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu
Wieloletnia prognoza jako narzędzie usprawnienia zarządzania finansami gminy

 

10:30-10:45 dr Jan Frąszczak
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

Samowystarczalność finansowa samorządów gminy w lasach 1999-2008

 

10:45-11:00 dr Dorota Nowacka
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu, Radna Gminy Pobiedzisk

Wybrane aspekty gospodarki budżetowej, jako narzędzie oddziaływania na rozwój lokalny

11:00-11:15 dr Marcin Będzieszak
Uniwersytet Szczeciński
Władztwo podatkowe a dochody gmin w sytuacji spowolnienia gospodarczego

11:15-11:30 prof. dr hab. Małgorzata Latuszyńska

Uniwersytet. Szczeciński
E-Administracja

11:30-11:45 dr Janusz Zawadzki
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

Decydowanie jako funkcja kierownicza w organach administracji publicznej

 

11:45-12:00 dr hab. Kesra Nermend
Uniwersytet Szczeciński
Znaczenie bezpieczeństwa informacji dla prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego

12:00-12:20 Przerwa na kawę

12:20-12:35 dr Renata Rojtek
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu

Udział samorządu gminnego w ochronie bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym

12:35-12:50 dr Ireneusz Dziubek
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu, Komendant Straży Miejskiej Kalisza
Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie własne samorządu na przykładzie funkcjonowania Straży Miejskiej Kalisza

12:50-13:05 mgr Bogumiła Pawlaczyk
PWSZ im. Prezydenta St. Wojciechowskiego w Kaliszu, Komenda Miejska Policji

Współpraca Policji z samorządem lokalnym na przykładzie Kalisza

 

13:05-13:35 Dyskusja. Podsumowanie konferencji i zamknięcie obrad