Projekt edukacyjny kaliskiej PWSZ oceniono najwyżej!

Projekt edukacyjny kaliskiej PWSZ oceniono najwyżej!

Nasza uczelnia otrzymała dofinansowanie z funduszy unijnych do realizowanego przez siebie projektu edukacyjnego pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego kierunku pielęgniarstwo na studiach I stopnia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”. Wniosek kaliskiej PWSZ –  spośród ponad dwudziestu, które w procedurze konkursowej zostały złożone w Ministerstwie Zdrowia – zdobył 134 punktów i uplasował się na I miejscu listy rankingowej. Do projektu o wartości 2 506 384,75 zł uczelnia otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 90 procent.

 Dofinansowany projekt obejmuje szereg działań podnoszących jakość kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz kompetencje studiujących na nim studentek i studentów. Do 2021 r. uczestnicy projektu będą mogli korzystać m.in. ze specjalnego programu stypendialnego, dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz płatnych praktyk zawodowych. Swoje kompetencje może podnosić również kadra dydaktyczna uczelni. Poszczególne zadania realizowane będą we współpracy ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni, który w ramach projektu jest partnerem uczelni.

 To już szósty projekt, na który  uczelnia otrzymała dofinansowanie w ciągu ostatniego roku. Łączna kwota pozyskanych w tym czasie funduszy  to blisko 9 mln zł.