WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA  ROK AKAD. 2016/2017

STUDIA I STOPNIA

LP. KIERUNEK

WYSOKOŚĆ OPŁATY SEMESTRALNEJ UISZCZANEJ JEDNORAZOWO

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 1 PUNKT ECTS
1. BUDOWNICTWO

1800,00 zł

60,00 zł

2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

1800,00 zł

60,00 zł

3. ELEKTRORADIOLOGIA

1900,00 zł

63,00 zł

4. ELEKTROTECHNIKA

1800,00 zł

60,00 zł

5. FIZJOTERAPIA

1900,00 zł

63,00 zł

6. INFORMATYKA

1800,00 zł

60,00 zł

7. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1800,00 zł

60,00 zł

8. KOSMETOLOGIA

1900,00 zł

63,00 zł

9. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1800,00 zł

60,00 zł

10. OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

1800,00 zł

60,00 zł

11. PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE

1800,00 zł

67,00 zł

12. RATOWNICTWO MEDYCZNE

1900,00 zł

63,00 zł

13. TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI

I ZYWIENIA CZŁOWIEKA

1800,00 zł

60,00 zł

14. WYCHOWANIE FIZYCZNE

1800,00 zł

60,00 zł

15. ZARZĄDZANIE

1700,00 zł

57,00 zł

 

STUDIA II STOPNIA

LP.

KIERUNEK

WYSOKOŚĆ OPŁATY SEMESTRALNEJ UISZCZANEJ JEDNORAZOWO

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA 1 PUNKT ECTS

1. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

1800,00 zł

60, 00 zł

2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

1800,00 zł

60,00 zł

3. OBRONNOŚĆ PAŃSTWA

1800,00 zł

60,00 zł

4. PIELĘGNIARSTWO

1900,00 zł

63,00 zł

5. ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE

1800,00 zł

60,00 zł

 

 1. Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty:
  1. elektroniczna legitymacja studenta  – 17 zł
  2. legitymacja studencka   – 5 zł
  3. indeks  –  4 zł
  4. dyplom ukończenia studiów   – 60 zł
  5. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych   – 30 zł
  6. dodatkowy odpis dyplomu z tłumaczeniem na język obcy  – 40 zł
 2. Za wydawanie duplikatu dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydawanie oryginału.