Opłata rekrutacyjna wynosi 80 zł.

Opłatę należy dokonać na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji elektronicznej. Konto to służy wyłącznie do opłat rekrutacyjnych.