Seminarium z licealistami

Seminarium z licealistami

VIII Seminarium Naukowe Studenckiego Koła Naukowego „Żyjesz w środowisku” odbyło się na Wydziale Politechnicznym PWSZ w Kaliszu – po raz pierwszy z udziałem młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Sesję plenarną referatem pt. „Enzymatyczne sposoby otrzymywania surowców kosmetycznych” zainaugurowali pracownicy naukowi Instytutu Biochemii Technicznej Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej: prof. dr hab. Tadeusz Antczak, dr inż. Mirosława Szczęsna-Antczak, dr inż. Katarzyna Struszczak-Świta i mgr inż. Łukasz Stańczyk.

Kolejno wystąpili: mgr inż. Dariusz Kałużny z Nuvarro Sp. z o.o. z referatem o budownictwie zero- i niskoenergetycznym, prof. dr hab. inż. Henryk Bem, dr inż. Ewa Maria Bem i mgr inż. Daria Mazurek z Wydziału Politechnicznego PWSZ w Kaliszu, którzy mówili o aktywności radonu w ujęciach wody pitnej południowych powiatów Wielkopolski, a na zakończenie sesji mgr inż. Jakub Duszczyk, absolwent PWSZ, a obecnie doktorant Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawił referat poświęcony manganowym powłokom fosforanowym.

W ramach kolejnych, odbywających się równolegle sesji, swoje prace zaprezentowali doktoranci Politechniki Łódzkiej, studenci kierunku inżynieria środowiska PWSZ oraz – po raz pierwszy w ośmioletniej historii seminarium – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z trzech powiatów: kaliskiego, ostrowskiego i sieradzkiego. Na co dzień uczą się w I i III LO w Kaliszu, Zespole Szkół Technicznych w Ostrowie Wielkopolskim i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sieradzu.

Ogółem wygłoszonych zostało 25 referatów i zaprezentowanych 19 plakatów w ramach sesji plakatowej.