Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie – „Grafik Komputerowy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie – „Grafik Komputerowy”

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie – „Grafik Komputerowy”15 dni zajęć od poniedziałku do piątku w godzinach
od 9.00-15.00, 800,00 zł za uczestnictwo w szkoleniu, staż trwający 3 miesiące lub stypendium stażowe przez okres 3 miesięcy w kwocie 1017 netto

Zasady uczestnictwa
 w wieku 18-29 lat
 osoby zamieszkujące woj.wielkopolskie (powiat kaliski)
 niepracujące lub pracujące ( osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilno-prawnej)
 nieuczące się w systemie dziennym ( do udziału możemy zakwalifikować osoby uczące się w systemie niestacjonarnym/zaocznym)
bezrobotne niezarejestrowane w ewidencji urzędów pracy