Słowo wolne od cenzury

,,Prasa opozycyjna w Polsce w latach 1945-1990″ była tematem ogólnopolskiej konferencji (15 grudnia), którą wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu zorganizowało Archiwum Państwowe oraz Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk.

Prof. Magdalena Pisarska- Krawczyk, rektor uczelni, witając uczestników konferencji, podkreśliła zasługi wolnej od cenzury prasy w budowaniu świadomości obywatelskiej. – Słowo drukowane być może jest dzisiaj nie dość mocno doceniane, a powinniśmy umieć czerpać z tego dobra. Obiecujemy przekazywać naszym studentom niefiltrowane fakty. Życzę, by dzisiejsze obrady były inspirujące i integrujące – powiedziała rektor uczelni.

Wśród prelegentów znaleźli się pracownicy archiwów państwowych, Instytutu Pamięci Narodowej, a także opozycjoniści – wydawcy i kolporterzy prasy drugiego obiegu w PRL. Swoimi wspomnieniami z tamtych czasów podzielił się m.in. Antoni Pietkiewicz, jeden z liderów opozycji w Kaliszu. W drugiej połowie lat 70. współpracował on z Komitetem Obrony Robotników, był też współwydawcą pisma „Wolne Słowo”, a później jednym z czołowych działaczy NSZZ ,,Solidarność” i pierwszym wojewodą kaliskim w wolnej Polsce.

Młodzież szkół średnich, licznie zgromadzona w Sali Recepcyjnej ratusza, miała okazję sporo dowiedzieć o swoich rówieśnikach, którzy piórem, często na kartce wydartej z zeszytu, dawali odpór opresyjnemu państwu. O odwadze, ale i represjach, jakie spotykały niepokornych uczniów, dużo mówiła dr Grażyna Schlender, dyrektorka Archiwum Państwowego w Kaliszu. ,,Młodzieżowa, wolnościowa, antykomunistyczna prasa opozycyjna w Polsce Ludowej na Ziemi Kaliskiej”, której poświęcony był wykład, już w przyszłym roku ma znaleźć rozwinięcie w książce.