Spotkanie Koła Naukowego Lokalna Samorządność

Studenci z Koła Naukowego Lokalna Samorządność gościli w murach PWSZ kierownika Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego pana Dominika Kałużnego. Spotkanie to prowadziła magister Kamila Majewska i było ono okazją do przybliżenia im zadań tej jednostki. Pozwoliło porównać teorię z praktyką i pokazać właśnie od strony praktycznej, jak miasto przygotowywało się do działania na wypadek wystąpienia ognisk ptasiej grypy w Kaliszu.