Spotkanie opłatkowe na PWSZ

Spotkanie opłatkowe na PWSZ

Słuchanie fragmentu Ewangelii o narodzinach Jezusa Chrystusa, koncert kolęd, wreszcie życzenia i łamanie się opłatkiem – tak wyglądało spotkanie wigilijne pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

W spotkaniu oprócz władz uczelni wziął udział biskup pomocniczy diecezji kaliskiej – ks. Łukasz Buzun oraz duszpasterz środowisk akademickich ks. Łukasz Skworzec.

– Papież Franciszek mówi często o potrzebie dialogu między pokoleniami, szczególnie w kontekście rodziny – powiedział biskup Buzun. – Wydaje mi się, że uczelnia jest szczególną wspólnotą, w jakimś wymiarze nawet rodziną. I ten dialog jest bardzo potrzebny, między profesorami i młodszymi pracownikami naukowymi. Życzę zatem dialogu, a także dużo błogosławieństwa i opieki Bożej. Życzę też, aby Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu dojrzewała, rozwijała się i wydawała jak najpiękniejsze owoce, szczególnie w osobach, które zdobywają tutaj wiedzę i wykształcenie. Szczęść Boże!

– Tak jak powiedział ksiądz biskup, staramy się być pewnego rodzaju rodziną, staramy się też, żeby na co dzień widać było u nas wymianę doświadczeń między pokoleniami. My, wykładowcy, przekazujemy studentom nie tylko wiedzę. Dzisiaj, podczas posiedzenia senatu uczelni, przyjmując misję uczelni, zdecydowaliśmy, że chcemy również wychowywać młode pokolenie. Chciałbym wszystkim pracownikom uczelni, a studentom, a także waszym bliskim, życzyć spokojnych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia – dodał rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.