Statut połączył pokolenia

Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce, gościł w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Okazją do przyjazdu ambasadora do Kalisza było wczorajsze spotkanie poświęcone dziedzictwu polsko-żydowskiemu połączone z prezentacją reprintu Statutu Kaliskiego.

 

W odbywającym się w auli kaliskiego Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza spotkaniu udział wzięli znakomici goście: prof. Szewach Zenon Weiss (Honorowy Obywatel Miasta Kalisza, były ambasador Izraela w Polsce), naczelny rabin Polski Michael Schudrich, prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki (prezes Fundacji Stradomskie Centrum Dialogu w Krakowie, główny inicjator reprintu Statutu Kaliskiego), prof. dr hab. Hanna Zaremska, Hanna i Józef Rozenfeldowie z Tel Awiwu (Honorowi Przyjaciele Kalisza), Piotr Kadlčik (przewodniczący Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce) oraz przedstawiciele londyńskiego Komitetu Ochrony Cmentarzy Żydowskich w Europie. Okazją do spotkania było powtórne wydanie Statutu Kaliskiego jako dzieła sztuki stworzonego przez Artura Szyka. Zawarte w Statucie prawa nadane Żydom a potwierdzone pisemnie w 1264 roku w Kaliszu przez księcia Bolesława Pobożnego przetrwały ponad 500 lat, do końca I Rzeczypospolitej.

 

Jestem wdzięczny wam w Kaliszu i w całej Polsce, że właśnie wy Polacy fantastycznie współpracujecie z gminami żydowskimi. Statut ma ogromną symboliczną wymowę. To dowód na to, że Polska to jedyny kraj, który już w XIII wieku pokazał swoją otwartość na naród żydowski. Chciałbym podziękować za to, że macie dla nas otwartą duszę, otwarte serca – mówił wzruszony Szewach Weiss.

 

Dziś, w sali zielonej Collegium Novum PWSZ w Kaliszu prof. Szewach Weiss wygłosił wykład poświęcony związkom polsko-żydowskim: wspólnej historii i będącemu jej wynikiem dziedzictwu obu narodów. Wcześniej spotkał się z władzami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, wspominając przy tej okazji swoją pierwszą wizytę w kaliskiej uczelni w roku 2003, kiedy to pełnił jeszcze funkcję ambasadora Izraela w Polsce.