Studenci z księgowymi

Studenci z księgowymi

Studenci specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz członkowie Koła Naukowego „ KONTO”  uczestniczyli w zorganizowanym przez dr Annę Matuszewską spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddział Kalisz, które odbyło się 27 marca w siedzibie Stowarzyszenia.

Prezes zarządu kaliskiego oddziału Andrzej Urbaniak zaprezentował zebranym główne cele działalności Stowarzyszenia oraz sposoby ich realizacji. Podkreślił, że Stowarzyszenie jest  najstarszą i największą polską organizacją  skupiającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Od 1907 roku Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, by jego członkowie odznaczali się najwyższej jakości kompetencjami i postępowali zgodnie ze standardami etyki.

Studenci mieli okazję zapoznać się również z systemem certyfikacji zawodu księgowego, czyli system udokumentowanych w trakcie egzaminów kwalifikacji osób w zawodach związanych z rachunkowością.  Certyfikacja zawodu księgowego w ramach ścieżki edukacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce obejmuje cztery poziomy kształcenia, których zakończenie wynikiem pozytywnym stanowi podstawę potwierdzenia kwalifikacji określonego stopnia i tytułu.

  • stopień I   – księgowy
  • stopień II  – specjalista ds. rachunkowości (samodzielny księgowy)
  • stopień III – główny księgowy
  • stopień IV – dyplomowany księgowy

Na zakończenie spotkania Andrzej Urbaniak scharakteryzował pracę biegłego księgowego oraz zachęcił studentów do brania udziału w spotkaniach, konsultacjach oraz odczytach organizowanych przez kaliski oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.