Odpłatności za studia

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA STUDIA NIESTACJONARNE NA  ROK AKAD. 2018/2019

STUDIA I STOPNIA

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowoWysokość opłaty za 1 punkt ECTS
1.   BUDOWNICTWO1800,00 zł60,00 zł
2.BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE1800,00 zł60,00 zł
3.ELEKTRORADIOLOGIA1900,00 zł63,00 zł
4.ELEKTROTECHNIKA1800,00 ZŁ60,00 zł
5.INFORMATYKA1800,00 zł60,00 zł
6. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA1800,00 zł60,00 zł
7. KOSMETOLOGIA1900,00 zł63,00 zł
8. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN1800,00 zł60,00 zł
9. OBRONNOŚĆ PAŃSTWA1800,00 zł60,00 zł
10.PIELĘGNIARSTWO POMOSTOWE1800,00 zł60,00 zł
11.POŁOŻNICTWO POMOSTOWE1800,00 zł60,00 zł
12. RATOWNICTWO MEDYCZNE1900,00 zł63,00 zł
13.TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA1800,00 zł60,00 zł
14.WYCHOWANIE FIZYCZNE1800,00 zł60,00 zł
15.ZARZĄDZANIE1700,00 zł57,00zł

Jednolite studia magisterskie:

L.p.KierunekWysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowoWysokość opłaty za 1 punkt ECTS
1. FIZJOTERAPIA2000,00 zł67,00 zł

 

Studia II stopnia:

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowoWysokość opłaty za 1 punkt ECTS
1. INŻYNIERIA ŚRODOWISKA 1800,00 zł60,00 zł
2. MECHANIKA I BUDOWA MASZYN1800,00 zł60,00 zł
3.PIELĘGNIARSTWO1900,00 zł63,00 zł
4.ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE1800,00 zł60,00 zł

 

Studia podyplomowe:

 

L.p. 

Kierunek

Wysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowoWysokość opłaty za 1 punkt ECTS
1.AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA1200,00 zł40,00 zł
2.GERONTOLOGIA I OPIEKA NAD LUDŹMI STARSZYMI1400,00 zł47,00 zł
3.KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE1200,00 zł40,00 zł
4.KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY1200,00 ZŁ40,00 zł
 

5.

 

KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ1400,00 zł47,00 zł
6.OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ1400,00 zł47,00 zł
7.OSOBISTY TRENER ZDROWIA1400,00 zł47,00 zł
8.PSYCHODIETETYKA1400,00 zł47,00 zł
9.RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW1200,00 zł40,00 zł
10.UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE1200,00 zł40,00 zł
11.ZAMÓWIENIA PUBLICZNE1200,00 zł40,00 zł
12.ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ PRZESTRZENI1200,00 zł40,00 zł
13.ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA1400,00 zł47,00 zł

 

 1. Ustala się wysokości opłat za wydawane przez Uczelnię dokumenty:
  1. elektroniczna legitymacja studenta  – 17 zł
  2. legitymacja studencka   – 5 zł
  3. indeks  –  4 zł
  4. dyplom ukończenia studiów   – 60 zł
  5. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych   – 30 zł
  6. dodatkowy odpis dyplomu z tłumaczeniem na język obcy  – 40 zł
 2. Za wydawanie duplikatu dokumentów pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydawanie oryginału.