Pomoc materialna

Zdobycie wyższego wykształcenia – to inwestycja w przyszłość zawodową, która kosztuje nie tylko dużo nauki, ale również sporo pieniędzy. Nie wszystkich studentów jednak stać na to, aby sfinansować naukę z własnej kieszeni, bądź z kieszeni rodziców. W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej coraz większego znaczenia nabiera pomoc socjalna. Rozbudowany system stypendialny i możliwości zakwaterowania, to niewątpliwy atut uczelni. Nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach, stypendia stanowią istotne źródło utrzymania studentów. Wielu młodych ludzi decyduje się także na zaciąganie tzw. kredytów studenckich.

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną
w następujących formach:

 • Stypendium socjalne (przyznawane w zależności od wysokości dochodów rodziny studenta) lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości przyznawane
  w szczególności z powodu:

  • sieroctwa;

  • klęski żywiołowej lub ekologicznej, którą dotknięty został budynek mieszkalny stanowiący miejsce stałego zamieszkania studenta i członków jego najbliższej rodziny;

  • zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli jest studentem studiów stacjonarnych i jest zameldowany na stałe poza miejscem odbywania studiów;

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych (przyznawane studentom, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);

 • Stypendium rektora:
  • za wyróżniające wyniki w nauce;

  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne;

  • za wybitne osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;

 • Zapomoga jako jednorazowe, doraźne wsparcie finansowe w sytuacjach życiowych.

Wszystkie stypendia przyznawane są na wniosek studenta. Można je otrzymać tylko na jednym kierunku.

Uczelnia posiada własny Dom Studenta „Bulionik”.
Do dyspozycji studentów pozostają komfortowo urządzone pokoje. O miejsce w akademiku, mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych spoza Kalisza, jak i studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów.

zaplecze-socjalne