Pomoc materialna

Zdobycie wyższego wykształcenia – to inwestycja w przyszłość zawodową, która kosztuje nie tylko dużo nauki, ale również sporo pieniędzy. Nie wszystkich studentów jednak stać na to, aby sfinansować naukę z własnej kieszeni, bądź z kieszeni rodziców. W obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej coraz większego znaczenia nabiera pomoc socjalna. Rozbudowany system stypendialny i możliwości zakwaterowania, to niewątpliwy atut uczelni. Nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarczo państwach, stypendia stanowią istotne źródło utrzymania studentów. Wielu młodych ludzi decyduje się także na zaciąganie tzw. kredytów studenckich.

 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o pomoc materialną w następujących formach:

  • Stypendium socjalne (przyznawane w zależności od wysokości dochodów rodziny studenta) lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w akademiku lub innym obiekcie (przyznawane wg kryterium dochodowego studentom studiów stacjonarnych spoza Kalisza, mieszkającym w akademiku lub wynajmującym pokój);
  • Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (przyznawane studentom, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności);
  • Stypendium rektora dla najlepszych studentów:
  • za wysoką średnią ocen;
  • za osiągnięcia naukowe lub artystyczne;
  • za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane studentom studiów pierwszego stopnia po zaliczeniu I roku studiów oraz studentom studiów drugiego stopnia od pierwszego roku studiów, pod warunkiem, że rozpoczęli te studia w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
  • Zapomoga jako jednorazowe, doraźne wsparcie finansowe w sytuacjach losowych.

Wszystkie stypendia przyznawane są na wniosek studenta. Można je otrzymywać tylko na jednym kierunku.

Uczelnia posiada własny Dom Studenta „Bulionik”.
Do dyspozycji studentów pozostają komfortowo urządzone pokoje. O miejsce w akademiku mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych spoza Kalisza, jak i studiów niestacjonarnych w terminach zjazdów.

zaplecze-socjalne