PWSZ z prawem nadawania stopnia doktora!

PWSZ z prawem nadawania stopnia doktora!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu będzie miała prawo nadawania stopnia doktora nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne. W poniedziałek odbyło się głosowanie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów. Teraz decyzja musi zostać zatwierdzona przez prezydium Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Nasz wniosek został oceniony bardzo wysoko – przyznaje prof. Andrzej Wojtyła, rektor kaliskiej PWSZ. – To sukces całej uczelni i nie byłby możliwy, bez zaangażowania pracowników uczelni. Chciałem wszystkim gorąco podziękować, ponieważ doskonale przygotowywali wniosek i przez kilka ostatnich miesięcy pracowali na ten sukces.

Aby uzyskać prawo do doktoryzowania uczelnia musiała spełnić określone warunki, w tym posiadać co najmniej 12 samodzielnych pracowników naukowych. Ważna też była aktywność naukowa udokumentowana publikacjami. – Cieszę się z tej decyzji, gdyż jest to uprawnienie, które odzwierciedla naszą aktywność naukową i nie ma tutaj mowy o przypadku. Jesteśmy jedyną Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Polsce, która będzie miała prawo nadawania stopnia doktora – dodaje prof. Wojtyła.