juwenalia-po-hawajsku[4]

Kultura studencka stanowi jeden z najważniejszych elementów życia uczelni, wykształcenie wyższe zobowiązuje bowiem nie tylko do posiadania odpowiedniej wiedzy, ale do umiejętnego poruszania się we wszystkich sferach.
We współpracy z Filharmonią Kaliską realizowany jest projekt „Filharmonia nie gryzie”, w ramach którego odbywają się koncerty Orkiestry Symfonicznej z udziałem znanych solistów, dedykowane specjalnie studentom, a w porozumieniu z Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego wystawiane są sztuki w ramach „Studenckich premier teatralnych”.

Z inicjatywy uczelni organizowane są „Studenckie tygodnie z kulturą”, podczas których do teatru, filharmonii czy kina można udać się za symboliczną złotówkę, a ponadto w klubie studenckim „Hades” odbywają się wtedy liczne koncerty. W zimowej części tarasów Collegium Novum odbywa się cykl „taRasowych spotkań z Kulturą”, mających formę kameralnych wieczorów ze znanymi postaciami polskiej sceny.
W studencką kulturę wpisują się także wystawy organizowane w pięciu uczelnianych galeriach, których autorami są niejednokrotnie sami studenci.

Kultura studencka

Najważniejszym wydarzeniem w studenckim kalendarzu imprez kulturalnych są juwenalia, obchodzone co roku jako Kaliskie Dni Żaków. Centralnym punktem programu jest uroczystość na Głównym Rynku, podczas której studenci odbierają od prezydenta klucz do miasta, co ma symbolizować oddanie władzy w ręce żaków.

Przez kilka kolejnych dni odbywają się koncerty, wystawy, występy artystyczne i rozgrywki sportowe. Młodzi ludzie bawią się i odpoczywają od nauki przed nadchodzącą sesją egzaminacyjną.

Z okazji obchodów Święta Niepodległości Filharmonia Kaliska wraz z zaproszonymi gośćmi: Lalą Czaplicką oraz orkiestrą ADRIA przypomniała kaliszanom „Piosenki Władysława Szpilmana”. Na Zimowych Tarasach odbywają się m.in.

Studenckie Kwadranse Muzyczne oraz koncerty jazzowe. Kaliskich melomanów zaprosiliśmy na „Spacer z Michelem Petruccianim” w 30 lecie jego koncertu w Kaliszu.

Władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Sta­nisława Wojciechowskiego w Kaliszu kładą szczególny nacisk na rozwój kultury środowiska studenckiego, a żacy biorą aktywny udział w życiu kulturalnym miasta. Na mocy porozumień zawartych między uczelnią a kaliskimi instytucjami kultury uczestniczą w cyklu koncertów pod hasłem „Filharmonia nie gryzie”, czy też organizują premiery studenckie w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

W galeriach wystawienniczych kaliskiej PWSZ organizowane są wy­stawy malarstwa, grafiki, plakatu i fotografii, w auli Collegium Novum – koncerty, między innymi Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Kaliskiej, łódzkiego Teatru Muzycznego oraz recitale znanych artystów.

Coraz większą frekwencją cieszy się zainaugurowany w auli kaliskiej PWSZ cykl koncertowy „ListyMuzyczne.com”, będący odpowiedzią na ogólny spadek zainteresowania poezją wśród młodych ludzi. Utrzyma­ne w bardzo ciepłej i jasnej tonacji koncerty sprawiają, że muzyka dodaje nastrojowej poezji skrzydeł.

Studia na naszej uczelni to nie tylko czas wytężonej pracy. Studenci, o czym powszechnie wiadomo, prowadzą barwne życie towarzysko-kul­turalne. Tworzą niepowtarzalny klimat sprzyjający zawieraniu długolet­nich przyjaźni i realizowaniu własnych pasji.

 

Galerie kaliskiej PWSZ

  • „Nowy Świat” Gmach główny PWSZ
  • „Novum” Collegium Novum
  • „Medyk” Collegium Medicum
  • Galeria wystawiennicza plakatu „Politechnik”