Informatyka i E-edukacja

Wirtualne Wyspy Wiedzy – e-Akademia kaliskiej PWSZ

 

Projekt pod nazwą Wirtualne Wyspy Wiedzy ma na celu zapewnienie nowoczesnej i efektywnej edukacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz wspomagania technologiami internetowymi badań naukowych. Już sama nazwa projektu wskazuje na internetowe ukierunkowanie projektu: WWW to przecież akronim najpopularniejszej usługi internetowej World Wide Web.

 

Na platformie edukacyjnej kaliskiej PWSZ  znajdują się materiały uzupełniające do zajęć, kursy w pełni zdalne, wydawnictwa biblioteki cyfrowej, bazy danych, nagrania wykładów, wydania czasopism elektronicznych Żak Kaliski, Biuletyn Uczelniany i Biuletyn Informatyczny.

 

Projekt Wirtualne Wyspy Wiedzy umożliwia całodobowy dostęp do wiedzy z dowolnego miejsca, bogactwo form prezentacji, indywidualizację procesu nauczania, a  dzięki technologiom wideokonferencyjnym pozwala na bliski kontakt z wybitnymi naukowcami na całym świecie.

 

Studenci kaliskiej PWSZ, uczestnicząc w zajęciach internetowych, wirtualnych klasach, eksperymentach wykonywanych przez internet, zdobywają szereg kompetencji pozwalających nowocześnie uczyć się i współpracować w przyszłej pracy zawodowej.

Wirtualne Wyspy Wiedzy – informatyka dla edukacji

 • uczelniana platforma edukacyjna
 • wydawnictwa elektroniczne
 • dostęp do baz elektronicznych (pełnotekstowych, bibliograficznych, faktograficznych)
 • konferencje (OSOZ, Perły nowoczesnej edukacji)
 • seminaria (Komputerowa Jesień, W sieci przyszłości, Anatomia Internetu)
 • warsztaty informatyczne (Świat wideokonferencji, Światowe Innowacje Informatyczne)
 • wykłady otwarte (Spotkania z Linuxem)
 • certyfikaty (WBTExpress, Lectora, ECDL)
 • specjalistyczne oprogramowanie edukacyjne (Statistica, MatLab, SolidEdge, AutoCAD, Femap, CATIA, LEQ Professional, Traffic Noise, Aero i wiele innych)

 

Wyprawka dla studenta pierwszego roku

 • konto USOSWeb
 • konto biblioteczne
 • konto w portalu edukacyjnym
 • konto pocztowe w domenie pwsz-kalisz.edu.pl
 • usługi z wykorzystaniem legitymacji studenckiej

 

e-PWSZ – nowoczesna uczelnia

 • nowocześnie zaprojektowane obiekty dostosowane do współczesnych wymagań
 • Kampus Marzeń przy ulicy Poznańskiej
 • aula wideokonferencyjna
 • pracownia e-learningu
 • nowoczesne laboratoria inżynierskie
 • sieć komputerowa 10Gbps
 • sprzęt komputerowy dla studentów
 • kioski informacyjne
 • sprzęt i oprogramowanie do obróbki dźwięku, obrazu, wideo
 • tablice interaktywne, wizualizery, skanery, tablety graficzne
 • Akademickie Studio Medialne i Student TV
 • technologie wideokonferencyjne,
 • kilkanaście portali internetowych

Projekty informatyczne PWSZ na forach krajowych

 

Projekty informatyczne kaliskiej PWSZ prezentowane były na forach krajowych i regionalnych. Wirtualne Wyspy Wiedzy przedstawiono, m.in. na Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich Perspektywy rozwoju e-Uczelni w kontekście globalnej informatyzacji w Gdańsku, konferencji Innowacje w nauce zorganizowanej przez Aglomerację Kalisko-Ostrowską, konferencji poświęconej Ogólnopolskiemu Systemowi Ochrony Zdrowia współorganizowanej przez PWSZ oraz na jednej z najważniejszych konferencji krajowego środowiska edukacji internetowej Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka w Warszawie.

 

Profesjonalne Warsztaty Metodyczne

 

Kaliska Uczelnia jako jedna z czterech w Polsce wygrała konkurs na udział w Profesjonalnych Warsztatach Metodycznych – projekcie realizowanym przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, a współfinansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

W ramach projektu przygotowane zostały w pełni zdalne zajęcia z podstaw zarządzania. W scenariuszu przedmiotu umieszczono szereg elementów aktywizujących, m.in. debaty oksfordzkie, moderowane i oceniane fora dyskusyjne, burze mózgów, sondy, analizy przypadków, projekty  grupowe. Studenci w ramach przedmiotu mają do wykonania różnorodne zadania, np. nagrania filmów, przeprowadzenie testów, rozwiązanie krzyżówek. Materiały zawierają nagrania wideo wybranych wykładów, a zajęcia kończą się testem certyfikującym w laboratorium komputerowym.

 

Pierwsze w Polsce MoodleMoot z udziałem PWSZ

 

Kaliska PWSZ uczestniczyła aktywnie w pierwszej w Polsce konferencji użytkowników platformy edukacyjnej Moodle, prezentując dwa referaty: Metoda warsztatu na zajęciach informatyki oraz Czy można personalizować kursy w wersji Moodle 2.0. Referaty wzbudziły zainteresowanie słuchaczy obecnych na sali oraz oglądających jej przebieg dzięki transmisji na żywo przez internet.

 

Warsztaty informatyczne

 

Warsztaty informatyczne to forma edukacji stosowana przez Dział Informatyki i E-Edukacji w zakresie użytkowania technologii informatycznych. Pozwalają osobiście poznać i przetestować nowe technologie. Prowadzone były, m.in. dla wykładowców i studentów z Niżegorodskiego Państwowego Instytutu Inżynieryjno-Ekonomicznego, dla studentów pierwszego roku podczas Obozu Integracyjnego oraz w ramach prezentacji nowoczesnych rozwiązań informatycznych: klastra obliczeniowego, wideokonferencji, systemu okablowania strukturalnego oraz testowania oprogramowania edukacyjnego.

Warsztaty są otwarte dla wszystkich studentów PWSZ w Kaliszu.

 

USOSWeb

 

W kaliskiej Uczelni działa system Wirtualny Dziekanat. Po raz pierwszy przyszły student spotyka się z nim w trakcie rekrutacji, a z chwilą rozpoczęcia studiów otrzymuje własne konto i hasło startowe. Program pozwala na dostęp do swoich danych osobowych, toku studiów, informacji o przedmiotach i ocenach, przyznanych stypendiach, aktualnym stanie opłat czesnego, tematach prac dyplomowych. Na indywidualnych stronach pojawiają się informacje z Działów Nauczania. Student może również pobrać przez internet wzory obowiązujących podań i dokumentów.

 

Na terenie Uczelni student może korzystać z programu USOSWeb na komputerach w bibliotekach i czytelniach, na urządzeniach mobilnych w obszarach bezprzewodowego internetu oraz za pomocą kiosków informacyjnych.

 

Wideokonferencje

 

Dzięki specjalizowanym urządzeniom w PWSZ można prowadzić wideokonferencje z zachowaniem wysokiej jakości obrazu HD 720p i Full HD 1080p, dźwięku stereo w paśmie 22kHz i prezentacji w dodatkowym kanale komunikacyjnym. Technologie wideokonferencyjne pozwalają  udostępniać przekaz dużej liczbie uczestników „na żywo” przez internet oraz zapisywać i odtwarzać nagrania w dowolnej chwili.

 

Wideokonferencje w PWSZ wykorzystuje się do prowadzenia wykładów i prezentacji „na żywo” oraz pracy grupowej. Dzięki wideokonferencjom możliwy jest bliski kontakt naukowców z różnych miejsc w świecie. Istotna jest tutaj również możliwość natychmiastowej konsultacji, diagnostyki czy też wspólnego zdalnego wykonywania eksperymentów naukowych.