kalisz

Kalisz to ponad stutysięczne miasto położone w dolinie Prosny, w połu­dniowo-wschodniej części Wielkopolski; drugie pod względem wielkości oraz potencjału gospodarczego, społecznego i kulturalnego w wojewódz­twie. Za sprawą greckiego geografa Klaudiusza Ptolemeusza, uznawany jest za najstarsze miasto w Polsce. Kalisz był istotnym ośrodkiem han­dlowym na słynnym Szlaku Bursztynowym – jednym z najważniejszych traktów kupieckich, łączącym Imperium Rzymskie z Morzem Bałtyckim. Należał również do najważniejszych grodów w Polsce piastowskiej, stąd największą atrakcją turystyczną i edukacyjną miasta jest Rezerwat Ar­cheologiczny „Kaliski Gród Piastów” na Zawodziu. Z pobliskiej przystani można wybrać się na rejs po Prośnie zrekonstruowaną słowiańską łodzią Św. Wojciecha. W 2010 roku kaliszanie obchodzili wspaniały jubileusz pod nazwą „Kalisia 18,5″, potwierdzający ponad 1850 lat historii tego pięknego miasta.

Śródmieście zachęca do spacerów. Wokół kaliskiego rynku na gości czekają liczne kafejki i restauracje. Z wieży ratuszowej turyści mogą po­dziwiać wspaniałą panoramę miasta, obejmującą miejscowe perły zabyt­kowej architektury: Most Kamienny, dawny Pałac Gubernatorski (obec­nie siedziba Starostwa Powiatowego), Rogatkę Wrocławską, fragmenty średniowiecznego muru obronnego z basztą zwaną Dorotką, a przede wszystkim kaliskie kościoły, na czele z Katedrą Św. Mikołaja.

Ponad 200-letnia tradycja kaliskiego teatru sprawiła, że dziś należy on do najlepszych w Polsce. Równie wysokie recenzje zbiera Filharmo­nia Kaliska. Wśród najważniejszych cyklicznych wydarzeń kulturalnych kaliszanie z dumą wymieniają Kaliskie Spotkania Teatralne, Międzyna­rodowy Festiwal Pianistów Jazzowych czy Międzynarodowy Festiwal Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada”.

Kalisz staje się znaczącym ośrodkiem kształcenia. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Wojciechowskiego – pierwsza samodzielna uczelnia w najstarszym mieście w Polsce – ponosi niejako największą odpowiedzialność za integrację środowiska akademic­kiego w Grodzie nad Prosną. Na jej działania w tym zakresie zwrócone są oczy parlamentarzystów Ziemi Kaliskiej, włodarzy miasta, przedstawi-cieli grup społecznych i wreszcie samych żaków – zarówno kaliszan, jak i osób, które przybyły studiować do naszego miasta z najdalszych zakątków Polski.