Koła naukowe

Droga do wiedzy prowadzi nie tylko przez sale wykładowe. Studenci mogą realizować i rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych, kołach zainteresowań i klubach tematycznych. Dążenie studentów do po­głębiania wiedzy z zakresu interesujących ich dziedzin sprawia, że każ­dego roku pojawiają się coraz to nowe inicjatywy i pomysły.

Koła naukowe i koła zainteresowań:

1. Koło Naukowe „Menedżer”
2. Koło Naukowe „Dietetyk”
3. Koło Naukowe Fizjoterapii
4. Koło Naukowe Informatyki
5. Koło Naukowe Młodych Medyków
6. Koło Naukowe Metrologów „Mikron”
7. Koło Naukowe „Żyjesz w środowisku”
8. Koło Naukowe Wiedzy Społeczno-Politycznej
9. Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem
10. Koło Naukowe Inżynierii Komputerowej „Cax-ix”
11. Studenckie Koło Filmowe Naukowe
12. Studenckie Koło Medycyny Ratunkowej, Stanów Nagłych i Katastrof
13. Studenckie Koło Języka Angielskiego SKAN
14. Studenckie Koło Języka Niemieckiego GERMANICUS
15. Studenckie Koło Naukowe „PACAMERA”
16. Koło Naukowe „SEGURO”
17. Studenckie Koło Naukowe Języka Hiszpańskiego

18. Studenckie Koło Naukowe „Konto”

19. Akademicki Klub Filmowy
20. Akademicki Klub Lotniczy
21. Studenckie Koło Osób Niepełnosprawnych
22. Stowarzyszenie Absolwentów PWSZ w Kaliszu

23. Studenckie Koło Naukowe Kultury Fizycznej „Podium”

24. Studenckie Koło Naukowe „Terminal”