szkolenia-na-kosmetologii[3]

Kaliska uczelnia jest miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli nauki i wykładów ważnych osobistości. Do najważniejszych zaliczyć należy:

 • Studenckie Forum Gospodarcze pt. „Polityka Energetyczna UE. Polskie oczekiwania czy konieczność?” z udziałem posła na Sejm RP Andrzeja Grzyba;
 • Seminarium kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej województwa wielkopolskiego;
 • Seminarium z zakresu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
 • Seminarium Naukowe Polskiego Towarzystwa Reologii Technicznej i Studenckiego Koła Naukowego „Żyjesz w środowisku” pt. „Reologia stosowana”;
 • Wykład otwarty dr. inż. Piotra Pustelnika – himalaisty, instruktora alpinizmu pt. „Himalaje dla każdego”;
 • Studenckie Forum Gospodarcze pt. „Budownictwo pasywne – energooszczędność i ekologia w praktyce” z udziałem dr. inż. Romana Pieprzyka;
 • Studenckie Forum Gospodarcze pt. „Kosmetologia – nauka medyczna” z udziałem prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdaleny Pisarskiej-Krawczyk;
 • Wykład otwarty Krzysztofa Kisiela – trenera kadry narodowej chodziarzy pt. „Chód sportowy wyczynowy i amatorski”;
 • Cykl wykładów otwartych prof. dr hab. inż. Agnes Muszynskiej z USA pt. „Globalne zmiany klimatyczne” ;
 • Studenckie Forum Gospodarcze pt. „Polska gospodarka na tle kryzysu światowego” z udziałem Zbigniewa Chlebowskiego;
 • Wykład otwarty posła na Sejm RP dr. Wojciecha Olejniczaka pt. „Traktat Lizboński reformą Unii Europejskiej”;
 • Wykład otwarty posła do Parlamentu Europejskiego Konrada Szymańskiego pt. „Znaczenie roli Unii Europejskiej w sytuacji kryzysu”;
 • Wykład otwarty posła na Sejm RP dr. Dariusza Lipińskiego pt. „Rzecz o Partnerstwie Wschodnim”;
 • V Jubileuszowe Forum Zdrowia Kobiety pt. „Macierzyństwo we współczesnym świecie – edukacja młodzieży” ;
 • Seminarium z cyklu „Komputerowa Jesień”;
 • Seminarium „Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego a proces reform w polskim szkolnictwie wyższym” z udziałem Ekspertów Bolońskich powołanych przez MNiSW: dr. Tomasza Saryusza-Wolskiego i prof. Janusza Pawlikowskiego;
 • Międzyuczelniane Seminaria Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich z zakresu inżynierii wytwarzania;
 • Cykl spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata polityki, ekonomii, gospodarki, socjologii, mediów w ramach Studenckiego Forum Gospodarczego: Waldemar Kuczyński, prof. Marian Filar, gen. Stanisław Koziej;
 • „Copernicus Science” – cykl spotkań i wykładów otwartych dla uczniów III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

 

 

Ponadto w uczelni odbyło się kilka wykładów otwartych, m. in. wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego dr Janusza Onyszkiewicza, prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Leszka Balcerowicza.