jubileuszowe-forum-wystartowalo[2]

Uczelnia we współpracy z władzami lokalnymi oraz innymi instytucjami organizuje liczne sympozja i konferencje naukowe, na których prezentują się przedstawiciele instytucji gospodarczych, społecznych oraz uczelni polskich i zagranicznych.

Do najistotniejszych zaliczyć należy:

 • Naukowa Konferencja Samorządowa pt. „Kształtowanie przestrzeni Polski – metropolie, aglomeracje, peryferia”
 • Konferencja Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości pt. „Przedsiębiorczość akademicka”
 • Konferencja pt. „W przyszłość ze szkolnictwem zawodowym” (Ostrów Wlkp.)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Problemy rozwoju rolnictwa” (Niżny Nowogrod, Rosja)
 • I i II Konferencja pt. „Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia” z udziałem dr. inż. Zygmunta Kamińskiego, dyrektora Przedsiębiorstwa Informatycznego „Kamsoft”
 • Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Kataster nieruchomości”
 • Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów Oddziałów Regionalnych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej pt. „Rola kształcenia ustawicznego w dobie gospodarki opartej na wiedzy”
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju jednostek samorządowych” (Niżny Nowogrod, Rosja)
 • XIII Krajowa i IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Metrologia w technikach wytwarzania” (Żerków)
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Bezpieczeństwo w rejonie zurbanizowanym”
 • Ogólnowojewódzka konferencja wspomagająca podnoszenie jakości pracy w zakresie priorytetów Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
 • Konferencja pt. „Nauczyciel języków obcych dziś i jutro” (we współpracy z WP-A UAM)
 • Konferencja Naukowa „Starość nie musi być smutna” (we współpracy z Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu)
 • Konferencja Naukowa „Efektywność zarządzania w samorządzie terytorialnym. Państwo – Samorząd – Obywatel” (we współpracy ze Stowarzyszeniem „Samorządny Kalisz”)
 • Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu „Kataster nieruchomości” pt. „Kierunki modernizacji katastru nieruchomości z punktu widzenia pełnionej funkcji” pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów RP Grzegorza Schetyny (we współpracy z Komitetem Geodezji PAN oraz Stowarzyszeniem Geodetów Polskich)
 • I Regionalna Konferencja Ekologiczna (we współpracy ze Związkiem Komunalnym Gmin „Czyste miasto, czysta gmina”)
 • Międzynarodowa Konferencja Dydaktyczno-Naukowa z cyklu „Forum Zdrowia Kobiety”
 • Udział w projekcie Kaliskiego Centrum Zaawansowanych Technologii dla branży lotniczej (we współpracy z Politechniką Poznańską i instytucjami naukowo-badawczymi w regionie)