Tworzenie warunków kariery zawodowej

W uczelni działa Biuro Karier. W ramach poradnictwa zawodowego prowadzone są szkolenia dla studentów i absolwentów ułatwiające wejście na rynek pracy oraz podnoszące ich umiejętności interpersonalne (sposoby poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, autoprezentacja).

Pracownicy Biura Karier udostępniają oferty pracy, a także wzory dokumentów aplikacyjnych oraz pomagają studentom i absolwentom w sztuce tworzenia tych dokumentów. W Biurze Karier każdy zainteresowany znajdzie informacje o uczelniach wyższych, gdzie może kontynuować naukę na studiach II stopnia (magisterskich) bądź podyplomowych.