Wydawnictwo Uczelniane publikuje materiały, pomagające studentom w zdobywaniu wiedzy. Są to: podręczniki, skrypty, zeszyty naukowe, referaty z konferencji organizowanych przez PWSZ w Kaliszu. Rocznie wydawane jest przeszło 20 tytułów. Studenci wyniki swoich badań prezentują w Debiutach Naukowych Żyjesz w środowisku i Odkrywamy Naukę.

Informacje o życiu i działalności PWSZ w Kaliszu zamieszczane są w kwartalniku „Biuletyn Uczelniany”.

Wybrane publikacje PWSZ w Kaliszu,
które ukazały się w roku 2015:

 • A. Krawański, Interaktywna rehabilitacja. Nowa perspektywa pracy fizjoterapeuty
 • M. Kuświk, P. Kuświk, Techniki interwencyjne
 • G.A Bojarinow, J. Koszelowa, Zastosowanie mieszaniny ozonowo-tlenowej w dermatologii i kosmetologii
 • P. Kamiński, Metodyka planu ochrony infrastruktury krytycznej
 • X Forum Zdrowia Kobiety Matka Polka ma kłopoty
 • Debiuty Naukowe Żyjesz w środowisku tom VIII
 • A. Matuszewska, Rachunkowość finansowa
 • Nieruchomość w przestrzeni
 • I. Dziubek, Obronność państwa
 • M. Skarżyński, Logistyka stosowana w Europie do wojen napoleońskich
 • J. Owczynnikow, D. Wojtaszczyk, Bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych
 • Journal of Health Inequalities HIGHER VOCATIONAL STATE SCHOOL IN KALISZ

Dokumenty dla wydawców