Sukces czasopisma Journal of Health Inequalities

Sukces czasopisma Journal of Health Inequalities

Wydawane przez PWSZ w Kaliszu, anglojęzyczne, międzynarodowe pismo Journal of Health Inequalities (JHI) znalazło się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych opublikowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

To już kolejna dobra wiadomość dla tego, stosunkowo młodego wydawnictwa, które rozwija się konsekwentnie od 2015 roku. W ciągu niespełna czterech lat czasopismo stało się znaczącym tytułem w obszarze zdrowia publicznego. Przypomnijmy, że w bieżącym roku JHI zakwalifikował się do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, dzięki któremu ma szansę na umocnienie swojej pozycji w międzynarodowym obiegu naukowym. W opublikowanym obecnie ministerialnym wykazie, półrocznikowi przyznano 20 punktów.

Journal of Health Inequalities jest recenzowanym, międzynarodowym czasopismem naukowym otwartego dostępu, publikującym prace z zakresu zdrowia publicznego, medycyny oraz dziedzin pokrewnych. Na jego łamach ukazywały się artykuły dotyczące między innymi promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób przewlekłych i ostrych, czy polityki zdrowotnej. Czasopismo kładzie szczególny nacisk na badania odnoszące się do nierówności w dostępie do zdrowia oraz przyczyn różnic w zdrowiu między regionami, krajami i poszczególnymi grupami ludzi.

Wśród autorów znalazł się m.in. prof. Harald zur Hausen, laureat Nagrody Nobla z 2008 roku, Aurelijus Veryga, Minister Zdrowia Litwy, czy dr Mark Parascandola z Narodowego Instytutu Raka w Bethesdzie.

Celem zespołu redakcyjnego jest ciągłe podnoszenie poziomu naukowego czasopisma, pozyskiwanie prac znanych, wysoko cytowanych naukowców z kraju i zagranicy, stworzenie platformy dla studentów i młodych pracowników nauki oraz dyseminacja treści naukowych dotąd opublikowanych w JHI. Po 3 latach wydawania JHI poddano parametryzacji w bazie Index Copernicus, gdzie, spełniając wymagane kryteria, uzyskało 94,67 punktów za rok 2018. Czasopismo jest również indeksowane w innych bazach, w tym m.in. w Polskiej Bibliotece Lekarskiej, Harvard Libraries, University of California Libraries, ROAD Directory of Open Access scholarly Resources, SHERPA/RoMEO oraz WorldCat. Obecnie zespół redakcyjny podejmuje działania w celu włączenia JHI do bazy Emerging Sources Citation Index w Web of Science.