Świąteczne życzenia i kolędy na jazzowo

Zgodnie z wieloletnią już tradycją, w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne.

Do Auli im. prof. dr hab. Czesława Glinkowskiego, w gmachu rektoratu, przybyli pracownicy naukowo-dydaktyczni, administracyjni i techniczni ze wszystkich czterech wydziałów uczelni oraz zaproszeni goście, w tym biskup pomocniczy Diecezji Kaliskiej – ks. dr Łukasz Buzun i diecezjalny duszpasterz akademicki – ks. Łukasz Skworzec. Wszystkich zgromadzonych serdecznie przywitała rektor kaliskiej PWSZ, prof. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska–Krawczyk, przekazując życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza o Bożym Narodzeniu biskup Łukasz Bizun przekazał wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku.

W części artystycznej z recitalem tradycyjnych kolęd i pastorałek w jazzowej aranżacji wystąpiła znakomita krakowska wokalistka Małgorzata Markowska, której towarzyszyli równie znakomici muzycy – Krzysztof Puma Piasecki (gitara) i Tadeusz Leśniak (keyboard). Wigilijne spotkanie dopełniła degustacja świątecznych potraw oraz serdeczne rozmowy i składane życzenia.