Świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości

Świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości

Uroczysty marsz i Apel pamięci na kaliskim rynku rozpoczęły konferencję naukową z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości organizowaną przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu.

Z rektoratu uczelni na rynek przemaszerowało blisko 200 osób, w tym Pododdział Honorowy Liceum Mundurowego Płockiego Uniwersytetu Ludowego w Kutnie.

Kalisz ma szczególny tytuł do świętowania 100-lecia niepodległości – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – W obecnej dzielnicy miasta, w pobliskim Szczypiornie, byli internowani działacze niepodległościowi już od 1915 roku, m. in. Aleksandra Piłsudska, która 1916 roku opisywała legionowe warunki. Właśnie tutaj, po kryzysie przysięgowym w 1917 roku zostały internowane Legiony Piłsudskiego. Właśnie legiony i ich legenda stała się przyczynkiem Polski niepodległej. Właśnie tutaj w obozie dla internowanych przebywał Walery Sławek, późniejszy trzykrotny premier rządu Rzeczpospolitej Polskiej i marszałek Sejmu. To tutaj jako legionista przebywał poeta Władysław Broniewski. To stąd wzięła się część żołnierzy, którzy uczestniczyli w ofensywie przeciwko bolszewikom w 1920 roku. Nie zapominamy również o patronie naszej szkoły – prezydencie Stanisławie Wojciechowskim, który również był działaczem niepodległościowym. W związku z tym Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uważa za swój obowiązek, aby w sposób szczególny, właśnie w Kaliszu, uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości.

Dzisiejsze spotkanie poprzedza konferencję naukową, podczas której będziemy się zastanawiali, jak wyglądało postrzeganie patriotyzmu, jaki mieliśmy stosunek do Polski na przestrzeni ostatnich 100-lat. Wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszym marszu i apelu pamięci, w tym żołnierzom, serdecznie dziękuję za przybycie.

Na zakończenie wieczornego spotkania na rynku, uczestnicy zostali zaproszeni na tradycyjną wojskową grochówkę.