Szkolenie dla studentów i pracowników Wydziału Rehabilitacji i Sportu

Szkolenie dla studentów
i pracowników Wydziału Rehabilitacji i Sportu

W dniu 18 stycznia w budynku Collegium Medicum odbyło się bezpłatne szkolenie dla studentów i pracowników Wydziału Rehabilitacji i Sportu zorganizowane przez firmę Technomex.

Celem szkolenia pod nazwą Celowana termiczna stymulacja tkanek w terapii układu ruchu było uzyskanie lub zwiększenie wiedzy oraz umiejętności i kompetencji uczestników w zakresie podstaw teoretycznych, dotyczących nowoczesnej terapii celowanej diatermią. Uczestnicy kursu uzyskali umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy w codziennej terapii. Diatermia celowana to rewolucyjna terapia o szerokim spektrum zastosowań, jak: fizjoterapia, medycyna sportowa, medycyna estetyczna, dermatologia, terapia bólu czy weterynaria.