Tańsza energia dla uczelni!

Tańsza energia dla uczelni!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu dołączyła do grupy ponad tysiąca instytucji i jednostek samorządowych, które wspólnie dokonują zakupów energii elektrycznej. Dzięki temu już w przyszłym roku uczelnia sporo zaoszczędzi w opłatach za prąd.

W poniedziałek (29 czerwca) prof. Andrzej Wojtyła, rektor uczelni, Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza oraz Maciej Witczak, prezes spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu, podpisali umowę o współpracy, na mocy której kaliska PWSZ będzie mogła kupować energię w ramach jednego przetargu we wspólnej grupie zakupowej z miastem.

– Nasza firma jest największą spółką oświetleniową w kraju, dzięki czemu kupujemy energię na giełdach towarowych po bardzo korzystnych stawkach – mówi Maciej Witczak, prezes Oświetlenia Ulicznego i Drogowego w Kaliszu. – Z każdym rokiem powiększamy nie tylko liczbę naszych udziałowców, ale także wkraczamy w kolejne segmenty działalności biznesowej. We wspólnej grupie zakupowej energii elektrycznej na lata 2020 – 2021 uczestniczy ponad pięćdziesiąt gmin i miast. Na podstawie zawartych z Kaliszem porozumień do grupy dołączyły kolejne jednostki, m.in. Kaliskie Linie Autobusowe, Aquapark Kalisz, Filharmonia Kaliska, a od nowego roku również Diecezja Kaliska.

Szacuje się, że dzięki przystąpieniu do grupowego zakupu energii oraz optymalizacji kosztów dystrybucji uczelnia zaoszczędzi co najmniej 50 tysięcy złotych rocznie.

– Jestem przekonany, że w przyszłości nasza współpraca będzie mogła się poszerzać – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor PWSZ w Kaliszu. – Duża grupa odbiorców energii elektrycznej czy gazu dla sprzedających jest poważnym kontrahentem, któremu warto zaoferować korzystne stawki. Liczę zatem, że uczelnia będzie mogła w przyszłości znacznie ograniczać koszty użytkowania obiektów.