Wielkopolska Południowa przez pryzmat ćwierćwiecza

Wielkopolska Południowa przez pryzmat ćwierćwiecza

O przemianach społeczno-gospodarczych, jakie zaszły w regionie w okresie minionych 25 lat mówili w Auli im. Prof. dr. hab. Czesława Glinkowskiego PWSZ naukowcy i samorządowcy z Południowej Wielkopolski.

Sesja naukowa pt. „Transformacja społeczno-gospodarcza w Południowej Wielkopolsce – doświadczenia ćwierćwiecza” zgromadziła włodarzy miast i gmin z terenu powiatu kaliskiego i powiatów ościennych oraz naukowców, na co dzień zajmujących się zagadnieniami z zakresu samorządności. Obecni byli m.in. prezydent Kalisza Grzegorz Sapiński, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Plichta, wicestarosta kaliski Jan Kłysz. Wśród gości honorowych znaleźli się: poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb i Waldemar Kuczyński, były minister przekształceń własnościowych, szef zespołu doradców premiera Tadeusza Mazowieckiego i główny doradca ekonomiczny premiera Jerzego Buzka.

W swoim wystąpieniu w ramach sesji naukowej były minister przedstawiał plusy i minusy transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce, czerpiąc przy tym ze swojego niezwykle bogatego doświadczenia jako ekonomisty – współtwórcy Giełdy Papierów Wartościowych i inicjatora tzw. „planu Balcerowicza”. Kolejne referaty dotyczyły polityki regionalnej, priorytetów realizowanych przez lokalne władze i ich dokonań, prywatyzacji i społeczeństwa obywatelskiego.

O stopniu wpasowania kaliskiej PWSZ w potrzeby rozwoju regionu mówił kanclerz Kazimierz Matusiak. W swoim wystąpieniu poddał analizie sześć obszarów działalności uczelni: kształcenia, badań naukowych, działalności gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i społeczno-charytatywnej.

– Ta dość pobieżna analiza wskazuje na wysoki stopień wpasowania oferty dydaktycznej uczelni w potrzeby regionu. Ze szczegółowych badań wynika, że kaliska PWSZ spełnia zapotrzebowanie na usługi edukacyjne w regionie Południowej Wielkopolski na poziomie 75-80 % – mówił Kazimierz Matusiak.

W podsumowaniu kanclerz PWSZ powrócił do wydarzeń sprzed 30 lat, kiedy to w Kaliszu tworzyły się zręby zamiejscowych struktur Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Owa namiastka uczelni wyższej, podobnie jak Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w swych pierwszych latach działalności, nie posiadała własnej bazy lokalowej i korzystała wyłącznie z pomieszczeń wynajmowanych. Po piętnastu latach, kiedy Zakład Nauczania Początkowego posiadał już status Instytutu Pedagogiczno-Artystycznego, historia zatoczyła koło i powołana została w Kaliszu pierwsza samodzielna uczelnia – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Zapotrzebowanie na nią było ogromne – wspominał prelegent.

Co roku w mury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu wstępuje około 1,5 tys. nowych studentów. Efektem 15-letniej działalności dydaktycznej uczelni jest wykształcenie blisko 14 tys. absolwentów, z których 80 % znajduje zatrudnienie w ciągu pół roku od momentu ukończenia studiów.

– Nie ma dla Kalisza i kaliskich uczelni innej drogi jak podążanie szlakiem akademickim. Siłę stanowi jedność w różnorodności, atrakcyjne niekonkurencyjne oferty edukacyjne i szeroka współpraca na rzecz rozwoju regionu z pożytkiem dla jego mieszkańców – zakończył swoje wystąpienie kanclerz.

Sesję naukową zorganizował Wydział Zarządzania we współpracy z Ośrodkiem Badań Regionalnych PWSZ w Kaliszu, a honorowy patronat objął JM Rektor prof. zw. dr inż. Jan Chajda.