Konferencja pn. „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze w Regionie Południowej Wielkopolski”

Konferencja pn. „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie
i położnicze w Regionie Południowej Wielkopolski”