Drugiego stopnia

Wszystkie Wydział Inżynierii Przemysłu Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Wydział Medyczny Podyplomowe Wydział Zarządzania Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania Termin rozpoczęcia
Obronność państwa 2 lata / 4 semestry
Zarządzanie i dowodzenie 2 lata / 4 semestry
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym 2 lata / 4 semestry
Pielęgniarstwo 2 lata / 4 semestry
Mechanika i budowa maszyn 2 lata / 4 semestry
Inżynieria środowiska 2 lata / 4 semestry