Drugiego stopnia

Wszystkie Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Wydział Medyczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania Termin rozpoczęcia
Obronność państwa 2 lata / 4 semestry
Zarządzanie i dowodzenie 2 lata / 4 semestry
Wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym 2 lata / 4 semestry
Pielęgniarstwo 2 lata / 4 semestry
Mechanika i budowa maszyn 2 lata / 4 semestry
Inżynieria środowiska 2 lata / 4 semestry