Pierwszego stopnia

Wszystkie Jednolite studia magisterskie Pomostowe Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydział Medyczny Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania
DIETETYKA*
Zarządzanie* wydział we Wrześni 3 lata / 6 semestrów
Położnictwo – studia pomostowe 1 rok / dwa semestry
Pielęgniarstwo – studia pomostowe 2 lub 3 semestry (w zależności od ukończonej szkoły medycznej)
Pielęgniarstwo wydział we Wrześni 3 lata /6 semestrów lub 3,5 roku / 7 semestrów
Mechanika i budowa maszyn – wydział we Wrześni 3,5 roku / 7 semestrów
Technologia żywności i żywienie człowieka 3,5 roku / 7 semestrów
Zarządzanie biznesem międzynarodowym 3 lata / 6 semestrów
Zarządzanie 3 lata / 6 semestrów
Wychowanie fizyczne 3 lata / 6 semestrów
Strona 1 z 3123