Pierwszego stopnia

Wszystkie Jednolite studia magisterskie Pomostowe Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydział Medyczny Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania
Ratownictwo medyczne 3 lata / 6 semestrów
Położnictwo 3 lata / 6 semestrów lub 3,5 roku / 7 semestrów
Obronność państwa 3 lata / 6 semestrów
Mechanika i budowa maszyn 3,5 roku / 7 semestrów
Kosmetologia 3 lata / 6 semestrów
Informatyka 3,5 roku / 7 semestrów
Fizjoterapia 3 lata / 6 semestrów
Elektrotechnika 3,5 roku / 7 semestrów
Elektroradiologia 3 lata / 6 semestrów
Budownictwo 3,5 roku / 7 semestrów
Strona 2 z 3123