Pomostowe

Wszystkie Jednolite studia magisterskie Pomostowe Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydział Medyczny Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania
Położnictwo – studia pomostowe 1 rok / dwa semestry
Pielęgniarstwo – studia pomostowe 2 lub 3 semestry (w zależności od ukończonej szkoły medycznej)