Stacjonarne

Wszystkie Jednolite studia magisterskie Pomostowe Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydział Medyczny Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania
KOSMETOLOGIA*
DIETETYKA*
Fizjoterapia nowość 5 lat / 10 semestrów
Pielęgniarstwo wydział we Wrześni 3 lata /6 semestrów lub 3,5 roku / 7 semestrów
Mechanika i budowa maszyn – wydział we Wrześni 3,5 roku / 7 semestrów
Technologia żywności i żywienie człowieka 3,5 roku / 7 semestrów
Obronność państwa 2 lata / 4 semestry
Zarządzanie i dowodzenie 2 lata / 4 semestry
Zarządzanie biznesem międzynarodowym 3 lata / 6 semestrów
Zarządzanie 3 lata / 6 semestrów
Strona 1 z 3123