Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny

Wszystkie Jednolite studia magisterskie Pomostowe Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydział Medyczny Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania
Zarządzanie* wydział we Wrześni 3 lata / 6 semestrów
Pielęgniarstwo wydział we Wrześni 3 lata /6 semestrów lub 3,5 roku / 7 semestrów
Mechanika i budowa maszyn – wydział we Wrześni 3,5 roku / 7 semestrów