Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Wszystkie Jednolite studia magisterskie Pomostowe Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydział Medyczny Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania
Obronność państwa 3 lata / 6 semestrów
Bezpieczeństwo wewnętrzne 3 lata / 6 semestrów
Strona 2 z 212