Wydział Politechniczny

Wszystkie Jednolite studia magisterskie Pomostowe Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Podyplomowe Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Wydział Medyczny Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania
Technologia żywności i żywienie człowieka 3,5 roku / 7 semestrów
Mechanika i budowa maszyn 2 lata / 4 semestry
Mechanika i budowa maszyn 3,5 roku / 7 semestrów
Inżynieria środowiska 2 lata / 4 semestry
Informatyka 3,5 roku / 7 semestrów
Elektrotechnika 3,5 roku / 7 semestrów
Budownictwo 3,5 roku / 7 semestrów
Inżynieria środowiska 3,5 letnie / 7 semestrów