Wydział Politechniczny

Wszystkie Wydział Inżynierii Przemysłu Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Wydział Medyczny Podyplomowe Wydział Zarządzania Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania Termin rozpoczęcia
Technologia żywności i żywienie człowieka* 3,5 roku / 7 semestrów
Mechanika i budowa maszyn 2 lata / 4 semestry
Mechanika i budowa maszyn 3,5 roku / 7 semestrów
Inżynieria środowiska 2 lata / 4 semestry
Informatyka 3,5 roku / 7 semestrów
Elektrotechnika 3,5 roku / 7 semestrów
Budownictwo 3,5 roku / 7 semestrów
Inżynieria środowiska 3,5 letnie / 7 semestrów