Wydział Zarządzania

Wszystkie Wydział Inżynierii Przemysłu Wydział Rehabilitacji i Sportu Drugiego stopnia Wydział Politechniczny Wydział Medyczny Podyplomowe Wydział Zarządzania Pierwszego stopnia Stacjonarne Niestacjonarne
ID Kierunek Czas trwania Termin rozpoczęcia
Obronność państwa 2 lata / 4 semestry
Zamówienia publiczne 1 rok / 2 semestry
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw 1 rok / 2 semestry
Kadry oraz bezpieczeństwo i higiena pracy 1 rok / 2 semestry
Kadry i płace w prawie i praktyce 1 rok / 2 semestry
Audyt i kontrola wewnętrzna 1 rok / 2 semestry
Zarządzanie i dowodzenie 2 lata / 4 semestry
Zarządzanie biznesem międzynarodowym 3 lata / 6 semestrów
Zarządzanie 3 lata / 6 semestrów
Obronność państwa 3 lata / 6 semestrów
Strona 1 z 212