Wykaz projektów

Wszystkie Naukowe Społeczne
Akcja oddawania krwi „Wampiriada” – udział studentów i pracowników PWSZ w Kaliszu w akcji zorganizowanej...
Współpraca z Kaliskim Klubem „Amazonki” w zakresie organizacji IV Marszu Życia i Nadziei (tzw. Różowy Marsz)...
Pod patronatem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu działa Uniwersytet Trzeciego...
Organizatorzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej –...
Idea „Uniwersytetu Gimnazjalisty” sprowadza się do cyklicznych wykładów pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni adresowanych do młodzieży gimnazjalnej...
Organizatorzy:Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa „im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej – „Oddział...