Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powołana zosta­ła dnia 15 lipca 1999 roku. Utworzenie pierwszej samodzielnej uczelni w Grodzie nad Prosną wywołało wiele emocji i zostało uznane za kaliskie wydarzenie roku. Kolejne  lata budowania kaliskiej PWSZ przyniosły wymierne rezultaty, bo kilkanaście tysięcy studentów i absolwentów tworzy dużą społeczność, dzięki której nasze miasto staje się istotnym ośrod­kiem akademickim na edukacyjnej mapie Polski.

 

Pierwszy rok akademicki zainaugurowało 279 studentów na trzech spe­cjalnościach. Dziś kształcimy ponad 3 tysiące  studentów na 25 kierunkach studiów pierwszego i drugiego stopnia, a mury uczelni opuściło do 2016/2017 roku około 17 tysięcy absolwentów.

 

Celem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu jest kształcenie dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa oraz realizacji zadań wynikających z poczucia odpowiedzialności za rozwój środowiska akademickiego w naszym mieście.

Kluczem do sukcesu uczelni i jej absolwentów jest jakość kształcenia i komfort studiowania. Uczelnia, przekonana o wadze tych czynników, podporządkowuje im wszystkie działania, dbając w tym szczególnie o dobro osób, które jej zaufały i powierzyły swoje zdolności, a pod bacznym okiem mistrzów nadaje się im kształt i koloryt.

Cele strategiczne uczelni:

  • dbałość o najwyższą jakość kształcenia,
  • rozwijanie działalności naukowo-badawczej,
  • kontynuowanie innowacyjnego charakteru uczelni,
  • poszerzanie oferty edukacyjnej,
  • nieustanne podnoszenie komfortu studiowania,
  • utrzymanie i stałe umacnianie prestiżu uczelni,
  • wzrost wskaźników umiędzynarodowienia studiów,
  • podejmowanie działań o charakterze konkurencyjnym,
  • zachowanie dobrych warunków do współpracy,
  • utrzymanie dobrej kondycji finansowej instytucji.