Uczelnia w liczbach

Uczelnia

zwycięstw w rankingach
kierunki
specjalności
studentów
absolwentów
pracowników naukowo-dydaktycznych

Studia

umowy o współpracy z partnerami zagranicznymi
studenckie koła naukowe i koła zainteresowań
ośrodki kultury studenckiej
sekcji sportowo-rekreacyjnych
miejsca w domach studenta
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską
złotych pozyskanych ze środków UE

Biblioteka

woluminów bibliotecznych
tytułów prenumerowanych czasopism
książek i czasopism elektronicznych oraz innych dokumentów cyfrowych
elektroniczne bazy danych
tytułów czasopism uczelnianych

Obiekty

metrów kwadratowych powierzchni dydaktycznej
metrów kwadratowych powierzchni boisk i terenów rekreacyjnych
własnych obiektów dydaktycznych
obiektów projektowanych
laboratoria i pracownie specjalistyczne