Poczet rektorów

prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu od 2016

Poczet rektorów

prof. zw. dr inż. Jan Chajda rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu    w latach 2008-2016

 

Poczet rektorów

dr hab. Czesław Glinkowski rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
w Kaliszu w latach 1999-2008