Kierownictwo

Rektor – prof. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk

 

Kierownictwo

Prorektor ds. organizacji uczelni i współpracy z zagranicą – prof. dr hab. Krzysztof Walczak

 

Kierownictwo

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziej

Kierownictwo

Kanclerz – mgr Kazimierz Matusiak

Władze Wydziału Zarządzania

 • Dziekan doc. dr Jan Frąszczak
 • Prodziekan doc. dr Beata Wenerska
 • Prodziekan dr Anna Ludwiczak
 • Prodziekan dr Paweł Kamiński

Władze Wydziału Politechnicznego

 • Dziekan dr hab. inż. Karol Prałat
 • Prodziekan dr Ryszard Maciejewski
 • Prodziekan dr inż. Radosław Pytliński

Władze Wydziału Medycznego

 • Dziekan dr n. fam. Marek Chuchracki
 • Prodziekan ds. organizacyjnych i badań naukowych dr n. med. Violetta Cebulska
 • Prodziekan ds. kształcenia praktycznego i podyplomowego dr n. o zdr. Katarzyna Juszczak
 • Prodziekan ds. studenckich dr n. med. Violetta Koźlak

Władze Wydziału Rehabilitacji i Sportu

 • Dziekan: dr Arkadiusz Janiak
 • Prodziekan dr Piotr Szewczyk

Władze Wydziału Inżynierii Przemysłu we Wrześni

 • Dziekan: p.o. dr inż. Dariusz Kasprzak

Wydawnictwo Uczelniane

Redaktor Naczelny Wydawnictwa Uczelnianego – dr Elżbieta Steczek-Czerniawska

Biblioteka Uczelniana

Dyrektor Biblioteki – dr Małgorzata Bańkowska

Ośrodek Badań Regionalnych – Kierownik dr inż. Zbyszko Szmaj

Pełnomocnicy:

Dr Anna Maczasek – Pełnomocnik ds. jakości kształcenia

Mgr inż. Bartosz Spychalski – Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

Dr Aneta Pisarska – Pełnomocnika ds. kontroli zarządczej

Mgr Halina Warsiewicz – Pełnomocnik do spraw osób niepełnosprawnych

Prof. zw. dr inż. Jan Chajda- Dyrektor Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych,

Dr inż. Dariusz KasprzakPełnomocnik do spraw Informacji Patentowej i Ochrony Własności Intelektualnych

Dr Tatiana Manasterska – Uczelniany Koordynator Programu LLP-Erasmus

PWSZ w Kaliszu zatrudnia fachowców znakomicie łączących umiejętności interpersonalne i wiedzę teoretyczną z doświadczeniem i kwalifikacjami zawodowymi. Co ważne, wszyscy nauczyciele akademiccy swoją wiedzę przekazują studentom w sposób praktyczny, a ich dorobek naukowy z zakresu różnorodnych dziedzin zapewnia wysoki poziom kształcenia.