fotowsz2

Kaliska PWSZ zajęła 7. miejsce wśród uczelni publicznych w kraju w pierwszej edycji konkursu na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce”.

Konkurs zorganizowało Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania we współpracy z portalem internetowym Edunews.pl. Do udziału w nim zaproszono wszystkie uczelnie publiczne oraz niepubliczne, a jego celem było m.in. sprawdzenie, jak szkoły wyższe funkcjonują i komunikują się w kształtującym się społeczeństwie informacyjnym.

Na konkurs napłynęły zgloszenia z 60 szkół wyższych, w tym 37 publicznych. W ramach projektu poddano wnikliwej ocenie stopień wykorzystania nowoczesnych technologii wspierających proces nauczania, a także oceniono innowacyjne działania realizowane w sektorze szkolnictwa wyższego. Każda ze szkół otrzymała punkty w sześciu kategoriach: uczelnia widoczna w Internecie, nowoczesne technologie wykorzystane w dydaktyce, technologie ułatwiające studiowanie i dostęp do wiedzy, tworzenie perspektyw zawodowych, certyfikaty jakości, innowacyjne podejście do społeczności akademickiej.

PWSZ w Kaliszu, plasując się w pierwszej dziesiątce uczelni publicznych i zajmując tym samym pierwsze miejsce wśród państwowych wyższych szkół zawodowych, osiągnęła kolejny sukces. Okazuje się bowiem, że z powodzeniem konkuruje z uczelniami akademickimi, nawet takimi jak warszawska SGGW (pierwsze miejsce w konkursie) czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (drugie miejsce), którym pozyskanie i wyasygnowanie środków na innowacje przychodzi znacznie łatwiej.

Koszty wdrażania nowoczesnych technologii w szkolnictwie wyższym, jak zresztą we wszystkich sektorach, są nadal wysokie. Zdajemy sobie sprawę, że aby stale podnosić jakość ształcenia i komfort studiowania, musimy je ponosić – mówi kanclerz PWSZ Kazimierz Matusiak. – Uczelnia przygotowuje się do uruchomienia studiów na kierunku informatyka, a więc wszelkie  działania na rzecz dalszej komputeryzacji dostępu do wiedzy są tym bardziej uzasadnione – dodaje kanclerz.

Akademickie Centrum Informacyjne już dwa lata temu uznało kaliską PWSZ za najlepszą w Polsce. Uczelnia zajęła wtedy pierwsze miejsce w kategorii państwowych wyższych szkół zawodowych w rankingu dziennika Polska The Times, zorganizowanym we współpracy z ACI.