Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu po raz ósmy z rzędu zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych Perspektyw, odbywającym się w tym roku pod patronatem medialnym Dziennika Gazeta Prawna.

 

Uroczysta gala rankingowa odbyła się w auli Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie. Dyplom potwierdzający wygraną odebrał z rąk prof. Michała Kleibera, prezesa Polskiej Akademii Nauk i przewodniczącego Kapituły Rankingu, rektor PWSZ w Kaliszu prof. Jan Chajda.

– To wielki sukces uczelni, będący udziałem całej jej społeczności. Składają się na niego lata wytężonej pracy na rzecz budowania i umacniania kaliskiej Alma Mater. Dziś, w przededniu 15-lecia, uczelnia wyrasta na prężny ośrodek kształcenia wysokokwalifikowanych kadr oraz naukowo-badawcze centrum Południowej Wielkopolski – mówił rektor Chajda.

Miarą sukcesu kaliskiej PWSZ jest jego powtarzalność – uczelnia wygrywa ranking rokrocznie od 8 lat oraz znacząca przewaga nad drugą w zestawieniu szkołą – ta od kilku lat wynosi zawsze ponad 20 punktów procentowych i nie maleje.

Metodyka rankingu 2014 nie różni się istotnie od przyjętej w roku ubiegłym. W kategorii państwowych wyższych szkół zawodowych na ocenę składało się 20 kryteriów, ujętych w 5 grup: prestiż (20%), siła naukowa (33%), warunki kształcenia (33%), innowacyjność (4%), umiędzynarodowienie (10%). W czterech kryteriach (ocena przez kadrę akademicką, powierzchnia na studenta, własna baza dydaktyczna, zbiory elektroniczne) uczelnia z Kalisza nie miała sobie równych i wypracowała wynik 100%.

Jak odnotowuje na pierwszej stronie Dziennik Gazeta Prawna, „uczelnie, na których warto studiować” to: Uniwersytet Warszawski, zwycięzca w kategorii uczelnie akademickie, Akademia Leona Koźmińskiego, zdobywca pierwszego miejsca wśród uczelni niepublicznych i Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu – nr 1 w zestawieniu PWSZ-ów.

Ranking Perspektyw funkcjonuje na polskim rynku edukacyjnym od 2001 roku. Przez ten czas zdążył zyskać markę najbardziej prestiżowego i miarodajnego w skali kraju. Na jego wyniki oczekują co roku tysiące maturzystów. Ale nie tylko, bo budzi spore emocje w środowiskach akademickich i otoczeniu biznesowym uczelni, a także wśród pracodawców, którzy sięgają po niego w procesach rekrutacyjnych.

„Opracowujemy nasz Ranking już od 15 lat, zatem jest on doskonałym zwierciadłem przemian, jakie w tym czasie nastąpiły. Pokazuje spektakularny postęp, ale i niepokojące tendencje. Jest drogowskazem dla tysięcy młodych Polaków, którzy co roku podejmują ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Chcemy pomóc im w dokonaniu najlepszych wyborów, chcemy także budować kulturę jakości we wszystkich polskich szkołach wyższych” – czytamy na łamach miesięcznika Perspektywy.