dziewiaty-raz-na-najwyzszym-podium

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu po raz dziewiąty z rzędu zwycięzcą Rankingu Szkół Wyższych „Perspektyw”. Patronem medialnym tegorocznej edycji jest Dziennik Gazeta Prawna.

W zestawieniu ujęto 30 państwowych wyższych szkół zawodowych. W porównaniu z rokiem ubiegłym w pierwszej piątce tabeli nie zaszły żadne zmiany i na kolejnych miejscach uplasowały się: PWSZ w Białej Podlaskiej, PWSZ w Tarnowie, PWSZ w Legnicy i PWSZ w Lesznie.

Istotnym zmianom nie uległa również metodologia rankingu. Przyjęto pięć głównych grup kryteriów i przypisano im odpowiednie wagi procentowe. Pierwsza to prestiż (25%), czyli preferencje pracodawców i ocena przez kadrę akademicką, druga – siła naukowa (30%), na którą składają się prowadzone kierunki studiów, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, rozwój kadry własnej, oferta kształcenia podyplomowego i ocena parametryczne. Trzecią grupę stanowią warunki kształcenia (30%), a zatem dostępność dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, powierzchnia na studenta, własna baza dydaktyczna, zbiory elektroniczne, zbiory drukowane i warunki korzystania z biblioteki. Czwarte kryterium to innowacyjność (5%) mierzona pozyskanymi środkami z UE. W ostatniej, piątej grupie znalazło się umiędzynarodowienie (10%), a w nim: studenci cudzoziemcy, nauczyciele akademiccy z zagranicy, wielokulturowość środowiska studenckiego, wymiana studencka (wyjazdy i przyjazdy) i umowy międzynarodowe.

Jak podkreślają organizatorzy, ranking Perspektyw jest drogowskazem dla tysięcy młodych Polaków, którzy co roku podejmują ważne decyzje dotyczące swojej przyszłości. To już szesnasta jego edycja. Kaliska uczelnia występuje w zestawieniu po raz jedenasty, przy czym przez ostatnich dziewięć lat zajmuje niezmiennie pierwsze miejsce w tabeli.

Kapitułę tego najbardziej prestiżowego w środowisku akademickim rankingu tworzy kilkunastu światowej sławy naukowców pod przewodnictwem prof. dr. hab. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk. Funkcję przewodniczącego honorowego pełni prof. dr hab. Marek Safjan, sędzia Trybunału Europejskiego w Luksemburgu i b. prezes Trybunału Konstytucyjnego RP.

Ranking PWSZ-ów stanowi jedną z trzech składowych całego projektu. Odrębnie klasyfikowane są uczelnie akademickie i niepubliczne uczelnie magisterskie. Liderami ex aequo w pierwszej grupie są: Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski, a w drugiej – Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Dla kaliskiej PWSZ rok 2015 okazuje się niezwykle bogaty w nowości w ofercie edukacyjnej. Uczelnia uzyskała już wymagane zgody na prowadzenie dwóch nowych kierunków na studiach pierwszego stopnia (licencjackich): elektroradiologii i obronności państwa i oczekuje na decyzje w sprawie uruchomienia studiów drugiego stopnia (magisterskich) również na dwóch kierunkach: zarządzaniu i dowodzeniu oraz wychowaniu fizycznym w zdrowiu publicznym. Tymczasem w opracowaniu jest wniosek o nadanie uprawnień do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku obronność państwa.

Drugim ważnym aspektem wyróżniającym kaliską PWSZ spośród pozostałych jest innowacyjność. Warto podkreślić, że w kryterium tym uczelnia z Kalisza zdobyła w rankingu 100% punktacji. To nie tylko innowacje z zakresu techniki, ale również medycyny i nauk społecznych.

Pomimo stricte praktycznego profilu kształcenia, władze Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu dokładają wszelkich starań o wszechstronny rozwój studentów. Kultura i nauka idą w parze, tylko w pierwszej połowie 2015 roku odbyły się trzy studenckie premiery teatralne i pięć koncertów, w tym jeden całonocny z okazji juwenaliów. Na scenach kaliskiej PWSZ wystąpili m.in.: Charli Green z zespołem 4SET Krzysztofa „Pumy” Piaseckiego, Marek Bałata z The Intercontinental Trio, Hanna Banaszak i Ewa Bem. Ponadto spotkania z muzykami odbywają się w ramach cyklu „Kaliszanie muzycznie”, organizowanego przez Bibliotekę Uczelnianą.

 

Studia to również akademicki sport, studenci kaliskiej PWSZ z powodzeniem startują w Akademickich Mistrzostwach Polski i zdobywają medale – ostatnio aż trzy podczas AMP w Lekkiej Atletyce w Łodzi. W ubiegłym miesiącu studentka Sylwia Sztark zdobyła złoto na Uniwersyteckich Mistrzostwach Polski w Krakowie w kategorii Bikini Fitness, a student Krystian Żukowski – srebro na Akademickich Mistrzostwach Polski w Karate we Wrocławiu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa stwarza studentom warunki do rozwijania pasji. Na uczelni działa przeszło 20 studenckich kół naukowych, kilkanaście sekcji sportowych w ramach Klubu Uczelnianego AZS oraz kilkanaście ośrodków kultury studenckiej, takich jak galerie wystawiennicze, kameralny chór uczelniany czy akademicki klub filmowy, periodyki studenckie, portale społecznościowe, kluby.