perspektywy-i-rzeczpospolita-2008[1]

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ponownie zajęła pierwsze miejsce w rankingu szkół wyższych zorganizowanym przez redakcje magazynu edukacyjnego „Perspektywy” i dziennika „Rzeczpospolita”.

 

Uczelnie oceniane były na podstawie czterech grup kryteriów: prestiżu, siły naukowej, warunków studiowania oraz umiędzynarodowienia studiów. Te zasadnicze cechy zostały zmierzone poprzez kryteria cząstkowe. W dziewięciu spośród 21 kryteriów PWSZ w Kaliszu otrzymała stuprocentowe noty: za ocenę przez kadrę akademicką, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, akredytacje, aktywność wydawniczą uczelni, woluminy, prenumeratę czasopism polskich, prenumeratę czasopism zagranicznych, dostępność miejsc do nauki własnej, komputeryzację zasobów bibliotecznych.