perspektywy-i-rzeczpospolita-2009

Kaliska uczelnia po raz kolejny wygrała Ranking Perspektyw i Rzeczpospolitej w kategorii państwowych wyższych szkół zawodowych. Zaszczytne wyróżnienie odebrał w dniu wczorajszym Rektor PWSZ, prof. zw. dr inż. Jan Chajda.

Kaliski PWSZ zajął już pierwsze miejsce w dwóch poprzednich rankingach organizowanych przez Perspektywy i Rzeczpospolitą, jak również w rankingu Polska The Times oraz Newsweek Polska.

 

W tegorocznym rankingu szkoły z Wielkopolski utrzymały swoje wysokie pozycje z poprzednich lat – oczywiście jestem z tego dumny. Dumny jestem również z tego, że z dwiema z tych szkół, to znaczy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza i Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu, jestem związany zawodowo; co prawda od czasu kiedy zostałem posłem jestem na urlopie bezpłatnym, ale to jest tak jak zawodnik w drużynie siedzący chwilowo na ławce rezerwowych, ale cieszący się z każdego sukcesu drużyny. Chciałbym zatem wielkopolskim uczelniom – i poznańskiej, i kaliskiej – serdecznie pogratulować tego sukcesu. W przypadku PWSZ w Kaliszu jest to już bardzo trwała tendencja, bo to przecież trzecie zwycięstwo z rzędu – nie wiem czy którakolwiek z nagradzanych dzisiaj uczelni może się takim trzyletnim ciągiem poszczycić.
To świadczy o tym, zresztą ja wiem to jako pracownik PWSZ w Kaliszu, że od samego poczatku istnieniu tej uczelni towarzyszyła pewna głębsza myśl, taka strategiczna powiedziałbym – długofalowa polityka inwestycyjna, polityka kreowania nowych kierunków studiów, zachęcania młodzieży do studiowania, stwarzania jej jak najlepszych warunków. To wszystko nie wzięło się z powietrza, tu nie ma żadnych przypadków. To wynik pracy ludzi kierujących tą uczelnią i pracujących na tej uczelni. Każdej z tych osób należą się odrębne gratulacje.
Poseł na Sejm RP

dr Dariusz Lipiński

 

Trzecie z rzędu zwycięstwo kaliskiej uczelni nie jest przypadkowe. Sądzę, że jest to rzeczywiście autentyczny sukces i muszę powiedzieć tutaj jako przewodniczący Kapituły, że jest to także sukces kryteriów, które – jak się okazuje – odziałują bardzo pozytywnie na poprawę miejsca w rankingu, czyli w gruncie rzeczy zmuszają szkoły do tego, by czyniły zadość stawianym wymaganiom. Przesuwanie się w ku górze listy zawsze jest bardzo pozytywnym objawem. Myślę, że przypadku kaliskiej PWSZ ogromne znaczenie dla tego sukcesu miało poprawienie warunków nauczania, które w rankingu państwowych wyższych szkół zawodowych odgrywają najbardziej znaczącą rolę. Sądzę, że właśnie te warunki nauczania związane z jakością studiowania, dostępnością biblioteki, możliwością rozwijania działalności kulturalnej przez studentów, świadczą o tym, że mamy do czynienia z uczelnią, która spełnia tego rodzaju oczekiwania młodych ludzi i ma szanse utrzymania wysokiego miejsca w rankingu.
prof. dr hab. Marek Safjan
przewodniczący Kapituły

 

Poznański wzorzec szkolnictwa wyższego zakłada integrację uczelni – uniwersytetów, politechniki i innych szkół: wspólne zajęcia dydaktyczne, wspólne kierunki studiów, wspólne badania naukowe. Jestem przekonany, że to samo powinniśmy zrobić w Kaliszu, integrując Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową. Obie bardzo dobre firmy, których łącznikiem może być prezydent miasta Kalisza, dr Janusz Pęcherz, mający bardzo dobre relacje z obiema uczelniami. Jestem przekonany, że wkrótce nastąpi moja wizyta w Kaliszu po to, by z władzami obu uczelni, w obecności dziekana Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, ustalić pewne ramy współpracy, a nasze obiekty, nasza infrastruktura nowo budowana – a drugi etap niedługo rozpoczniemy – powinna być wspólnie wykorzystana dla dobra społeczeństwa Wielkopolski.
prof. dr hab. Bronisław Marciniak
rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu