Dyplom - Perspektywy i Rzeczpospolita 2007

Rankingowe wskaźniki są bezduszne – umacniają silnych, eliminują słabych. Prestiż, siła naukowa, warunki studiowania, innowacyjność, umiędzynarodowienie – zgodnie z postanowieniami Kapituły rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw to pięć cech, którymi da się określić jakość uczelni. Zostały one zmierzone za pomocą 22 kryteriów. Aż w 10 spośród nich kaliska PWSZ uzyskała najwyższy 100-procentowy wynik. Pozostałych 12 wymaga jeszcze dopracowania, choć warto zauważyć, że w tym roku, po raz pierwszy w historii pięciu zwycięstw, ani jedno kryterium nie zostało już ocenione notą zerową.

Po raz piąty z rzędu wygraliśmy najpoważniejszy w Polsce ranking. Jeżeli chodzi o szkoły do niego przystępujące, to poddają się ocenie te, które co najmniej dwukrotnie wypromowały swoich absolwentów. My z roku na rok coraz bardziej oddalamy się w tabeli od reszty uczelni – w tym odbiliśmy się już od drugiej w zestawieniu o przeszło 20 punktów. Można by powiedzieć, że to pewnego rodzaju zdeklasowanie tych szkół, bo my mamy 100%, a są i takie, które zdobyły 30-40% – to rzeczywiście potężna różnica, tym bardziej, że ranking omawia różne aspekty działalności szkół – mówi rektor kaliskiej PWSZ, prof. zw. dr inż. Jan Chajda.

Najwyższą, 100-procentową ocenę, Kapituła przyznała kaliskiej uczelni za preferencje pracodawców, ocenę przez kadrę akademicką, aktywność wydawniczą uczelni, własną bazę dydaktyczną, powierzchnię na studenta, zasoby biblioteczne, możliwości rozwijania zainteresowań kulturalnych i wymianę studencką (wyjazdy). Dla władz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu rankingowe wskaźniki stanowią podpowiedź jak mądrze i strategicznie zarządzać uczelnią.

Piąte zwycięstwo to wielki sukces, który zdecydowanie cieszy. Natomiast już z samego rankingu wynika, że pośród 22 kryteriów, które badają jakość kształcenia, zaledwie w 10 zdobyliśmy najwyższą punktację, czyli 100%. Zatem wiadomo już w jakim kierunku mamy podążać – w 12 aspektach powinniśmy coś dopracować: od siły naukowej przez sport aż po umiędzynarodowienie. W tej chwili możemy się pochwalić, że warunki studiowania mamy znakomite – wszystkie 10 obiektów jest naszą własnością, wszystkie są znakomite i przystosowane do nowoczesnego kształcenia – mówi kanclerz PWSZ w Kaliszu Kazimierz Matusiak.

Ranking Rzeczpospolitej i Perspektyw to najbardziej prestiżowe zestawienie szkół wyższych w Polsce. Na jego wyniki czekało blisko 400 tys. tegorocznych maturzystów, którzy muszą podjąć jedną z najważniejszych decyzji w życiu – wybrać uczelnię i kierunek studiów. Ale nie tylko oni, bo notowaniom szkół bacznym okiem przygląda się również kadra akademicka.

Mimo że zwyciężamy po raz kolejny, to nadal pozostajemy z pokorą wobec życia, wobec nauki. Jesteśmy uczelnią, która przez 12 lat wypracowała 14 kierunków na czterech wydziałach z filarami takimi jak technika i medycyna, zatrudniamy 75 samodzielnych pracowników nauki, będziemy żegnać w tym roku dziesięciotysięcznego absolwenta. A z tą pokorą jest tak, że jak jej nie ma to nieszczęście, a jak jest to może pomoże nam w codziennej pracy i w przyszłym roku będziemy przystępować do rankingu już jako Akademia Kaliska – zapowiada prof. nadzw. dr hab. n. med. Magdalena Pisarska-Krawczyk, prorektor ds. organizacji uczelni i współpracy z zagranicą.