perspektywy-i-rzeczpospolita-2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu pierwsze miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw” zajmuje po raz szósty.

Tegoroczne zwycięstwo w najbardziej prestiżowym rankingu szkół wyższych ma charakter spektakularny, bo po raz pierwszy w 13-letniej historii rankingu państwowe wyższe szkoły zawodowe zostały sklasyfikowane wraz z niepublicznymi uczelniami licencjackimi. Oznacza to, że kaliska PWSZ jest najlepsza spośród 75 szkół wyższych w kraju i tym samym dołączyła do elitarnego grona zwycięzców: Uniwersytetu Jagiellońskiego (najlepszej uczelni akademickiej) oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (najlepszej niepublicznej uczelni magisterskiej).

 

Jak podają „Perspektywy”, misją rankingu niezmiennie jest dostarczanie informacji o tym, jak oceniane są polskie uczelnie. By wiedza na ten temat była jak najbardziej rzetelna, pracami kapituły pokierował prezes Polskiej Akademii Nauka prof. dr hab. Michał Kleiber. Kryteria, jakie w tym roku poddano ocenie w zestawieniu to: prestiż (20%), siła naukowa (33%), warunki studiowania (35%), umiędzynarodowienie (10%), innowacyjność (2%). Kaliska PWSZ, plasując się na pierwszym miejscu ze wskaźnikiem rankingowym 100, zdystansowała z niespotykaną poniżej w tabeli 30-punktową przewagą drugą uczelnię – Szkołę Wyższą Przymierza Rodzin w Warszawie (wskaźnik 70,57) i trzecią – Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Lesznie (wskaźnik 69,35).